آموزشی :: پانیذ


ریاضیات قرآن

درخواست حذف این مطلب
بسم الله الرحمن الرحیم در اینجا سعی شده است که معجزات ریاضی و علمی که تا به حال کشف شده است آورده شود (البته هنوز مطالب کامل نشده است). همچنین سعی کرده ام که توضیحات کاملی در مورد هر اعجاز بنویسم و مطالب زاید را حذف کنم و زیاد به حاشیه نپردازم. ابتدا توضیح مختصری در رابطه با معجزات ریاضی بخوانید. مقدمه معجزات ریاضی پدیده بى نظیرى که در قرآن وجود دارد، در هیچ کتاب نوشته دست بشر یافت نمیشود. هر یک از عناصر قرآن داراى ترکیبى است ریاضى: سوره ها، آیات، لغات، تعداد حروف، تعداد کلمات هم خانواده، تعداد و انواع اسم هاى الهى، همگى داراى ترکیبى خاص هستند. براى اولین بار در تاریخ، ما کتابى داریم با اثبات نویسندگى الهى- ترکیب ریاضى ماوراء انسانى. عدد نوزده م ج مشترک سراسر سیتم ریاضى قرآن است. این پدیده خصوصا شگفت انگیز است وقتیکه در نظر داشته باشیم (۱) که قرآن در زمان جه و نادانى آشکار شد، و (۲) سوره ها و آیات وحى شده از نظر زمان و مکان وحى با هم فاصله بسیارى داشتند. ابتدا باید بدانیم که چرا عدد مورد توجه خداوند 19 است: 19 ویژگی مهمی دارد که هیچ عدد دیگری آن ویژگی ها را ندارد: همانطور که میبینید 19 از ترکیب اولین عدد و آ ین عدد ساخته شده است؛ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ : همانا ابتدا از سوی خدا آمده ایم و در انتها به سوی او باز می گردیم. همچنین در آیه ی 3 سوره ی 57 (3 ×19) آمده است : هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ. همانطور که نمایان است در اینجا نیز خداوند خود را اول و آ هر چیز معرفی میکند که همه ی امور به اراده ی اوست. نکته ی جالب تر این است که اگر شماره ی این آیه را در 19 ضرب کنیم شماره ی سوره ی آن به دست می آید. همچنین در آیه ی 30 و 31 سوره ی مدثر(74) می توانیم دلایل وجود معجزه ی 19 را بی م: 30 و 31 سوره مدثر: بر آن (دوزخ) نوزده (نگهبان) است (30) و ما موکلان آتش را جز فرشتگان نگردانیدیم و شماره آنها را جز آزمایشى براى انى که کافر شده‏اند قرار ندادیم تا آنان که اهل کتابند یقین به هم رسانند و ایمان انى که ایمان آورده‏اند افزون گردد و آنان که کتاب به ایشان داده شده و (نیز) مؤمنان به شک نیفتند و تا انى که در دلهایشان بیمارى است و کافران بگویند خدا از این وصف‏ چه چیزى را اراده کرده است این گونه خدا هر که را بخواهد بیراه مى‏گذارد و هر که را بخواهد هدایت مى کند و (شماره) یان پروردگارت را جز او نمى‏داند و این (آیات) جز تذکارى براى بشر نیست (31) توضیح مختصری از چگونگی کشف معجزات ریاضی توسط رشاد خلیفه از زبان خودش : در سال ۱۹۶۸ به این نتیجه رسیدم که ترجمه هاى کنونى قرآن به انگلیسى، پیغام حقیقى آ ین کتاب خدا را در بر ندارند. براى مثال دو نفر از معروف ترین مترجمان قرآن، یوسف على و مارمادوک پیکتال، هنگام ترجمه ۳۹:۴۵ که معیار عظیم مشخص کننده قرآن است، نتوانستند بر سنتهاى دینى فاسدشان غلبه کنند. هنگامیکه دیدم حقیقت کلام خدا اینطور تغییر داده شده، تصمیم گرفتم تا قرآن را ترجمه کنم، حداقل براى منفعت فرزندان خودم. از آنجاییکه حرفه من شیمى بود، و با وجود تاریخچه گسترده دینى پدر من صوفى مشهورى بود در مصر. من به خدا قسم خوردم که از آیه اى به آیه دیگر نروم مگر اینکه کاملا آنرا درک کنم.
من همه ترجمه ها و تفاسیرى را که میتوانستم پیدا کنم یدارى ، آنها را روى میزى بزرگ قرار دادم، و ترجمه خود را آغاز . اولین سوره،حمد، در چند روز کامل شد. اولین آیه از سوره ۲، "ا. ل. م." است. ترجمه این آیه چهار سال بطول انجامید، و مصادف شد با آشکار شدن "راز" الهى، معجزه عظیم ریاضى قرآن.
کتابهاى تفاسیر قرآنى به اتفاق آرا به این نتیجه رسیده بودند که " هیچ معانى و اهمیت پارافهاى قرآنى ا. ل. م.، یا هر پاراف دیگرى را نمیداند." من تصمیم گرفتم تا قرآنى را در کامپیوتر بنویسم، و همه متن آنرا بررسى کنم، و ببینم آیا در میان این پارافهاى قرآنى رابطه اى از نظر ریاضى وجود دارد یا نه. به این ترتیب اولین جرقه برای کشف معجزات ریاضی زده شد و بعد از او شاگردانش و افراد دیگر راه او را ادامه دادند. همچنین رشاد خلیفه با استفاده از آیات قرآن در کت به نام حدیث و قرآن نشان داد که تنها کت که باید به عنوان هدایت کننده از آن پیروی کنیم قرآن است و بقیه ی کتاب ها ما را به بیراهه می کشانند. حقایق ساده معجزه 19 1- اولین آیه قرآن « بسم الله الرحمن الرحیم » دارای 19 حرف عربی است. 2- قرآن مجید از 114 سوره تشکیل شده است و این عدد به 19 قسمت است. (6× 19). 3- اولین سوره ای که نازل شده است سوره علق (شماره96) نوزدهمین سوره از آ قرآن است.
4- سوره علق 19 آیه دارد. 5- سوره علق 285 حرف (15× 19) دارد. 6- اولین بارکه جبرئیل امین با قرآن فرود آمد 5 آیه اولی سوره علق را آورد که شامل 19 کلمه است. 7- این 19 کلمه ، 76 حرف (4× 19) دارد. ۸- هر کلمه از جمله آغازیه قرآن (بسم الله الرحمن الرحیم) در تمام قرآن به نحوی تکرار شده که به عدد 19 قابل تقسیم است ،بدین ترتیب که کلمه ‎‎‎‎‏“ اسم “ 19 بارکلمه “ الله" 2698بار(42×19)، کلمه “ الرحمن “ 57 بار (3×19) وکلمه “ الرحیم “ 114بار (6×19)دیده می شود. ۹- ما بین"بسم الله الرحمن الرحیم" جا افتاده (سوره ۹) و تکرار مجدد آن در (سوره ۲۷)، تعداد ۱۹ سوره وجود دارد. ۱۰- حرف "ق" قرآن است و مجموع تعداد دفعات تکرار آن در دو سوره اى که با حرف مقطعه "ق" آعاز شده اند (سوره های 50 و 42)، برابر تعداد سوره هاى قرآن است.(۱۱۴=۵۷+۵۷) ۱۱- سوره هاى ۷، ۱۹و ۳۸ با حرف مقطعه "ص" شروع شده اند و مجموع تعداد دفعات تکرار این حرف در این سه سوره برابر ۱۵۲=19× ۸ مى باشد. ۱۲- سوره ۳۶ با حروف مقطعه "یس" شروع شده است و مجموع دفعات تکرار هاى این دو حرف در این سوره برابر ۲۸۵=۱۹×۱۵ است. ۱۳- سوره ۱۹ با پنج حرف مقطعه شروع مى شود یعنى "ک، ه، ى، ع، ص" و کل تعداد دفعات تکرار این پنج حرف در این سوره هم برابر ۷۹۸=۱۹×۴۲ است. ۱۴- سوره ۲ با حروف مقطعه " ا، ل، م" شروع مى شود این سوره داراى ۹۸۹۹=۱۹×۵۲۱ دفعه تکرار این حروف است. ۱۵- همچنین سوره ۳ با حروف مقطعه "ا، ل، م" آغاز شده است و داراى ۵۶۶۲=۱۹×۲۹۸ دفعه تکرار این حروف است. ۱۶- سوره هاى ۲۹، ۳۰، ۳۱ و ۳۲ نیز با حروف مقطعه "ا، ل، م" شروع شده اند و مجموع تعداد تکرار هاى این حروف در هر یک از این سوره ها عبارت است از ۱۶۷۲=۱۹×۸۸ و ۱۲۵۴=۱۹×۶۶ و۸۱۷=۱۹×۴۳ و۵۷۰=۱۹×۳۰. ۱۷- سوره هاى ۱۰ و ۱۱ با حروف مقطعه "ا، ل، ر" آغاز شده اند و تعداد این حروف در هر یک از این سوره ها دقیقاَ با هم برابر است و برابر ۲۴۸۹=۱۹×۱۳۱ مى باشد. ۱۸- همچنین سوره هاى ۱۲، ۱۴ و ۱۵ با حروف مقطعه "ا، ل، ر" آغاز شده اند و تعداد تکرارهاى این حروف در این سوره ها به ترتیب عبارت است از ۲۳۷۵=۱۹×۱۲۵ و ۱۱۹۷=۱۹×۶۳ و ۹۱۲=۱۹×۴۸. ۱۹- سوره ۱۳ با چهار حرف مقطعه "ا، ل، م، ر" شروع شده است و داراى ۱۴۸۲=۱۹×۷۸ دفعه تکرار از این حروف است. ۲۰- سوره ۷ با حروف مقطعه "ا، ل، م، ص" آغاز شده است وتعداد تکرارهاى این حروف در این سوره ۵۳۲۰=۱۹×۲۸۰ است. ۲۱-عدد ۱۹ م ج مشترک قرآن است و ارزش ابجدى کلمه "واحد" نیز برابر ۱۹ است، پس این معجزه موضوع و هدف اصلى قرآن را که همان "یکتایى خدا" است، تاکید مى کند. اگر شماره هر سوره را با تعداد آیات آن جمع کنیم ج ی به شکل زیر خواهیم داشت که روابط شگفت انگیزی بر آن حاکم است: نوع جمع تعداد آیه شماره سوره زوج 8 = 7 + 1 زوج 288 = 286 + 2 فرد 203 = 200 + 3 زوج 180 = 176 + 4 فرد 125 = 120 + 5 ... ... ... ... ... ... ... ... زوج 118 = 5 + 113 زوج 120 = 6 + 11۴ جمع زوج ها جمع فردها جمع آیه ها جمع سوره ها 6236 6555 6236 6555 قابل توجه است که تعداد زوج ها 57 عدد و فردها نیز به همان تعداد یعنی 57 عدد میباشد که این خود به تنهائی یک معجزه است. اما معجزه دیگر اینست که اگر حاصل جمع های زوج را با هم جمع کنیم 6236 بدست می آید که مساوی است با تعداد کل آیه های قرآن. و معجزه دیگر اینکه اگر حاصل جمع های فرد را با هم جمع کنیم 6555 بدست میاید که مساوی است با جمع کل شماره سوره های قرآن. و معجزه دیگر اینکه اگر رقم های 6555 را با رقم های 6236 جمع کنیم، عدد 38 بدست میآید که خود ضریب 19 دارد: (6+2+3+6) + (6+5+5+5) = ۳۸ = ۲×۱۹ لطفا توجه کنید که اگر تعداد آیه های قرآن را کم یا زیاد کنیم یا فقط جای سوره ها را با هم عوض کنیم دیگر چنین روابطی وجود نخواهد داشت. برای درک بهتر این روابط می توان این گونه فرض کرد که 114 گوی سفید و 114 گوی سیاه داریم و اگر بگوییم که این روابط اتفاقی بوده اند باید بپذیریم که اگر این گوی ها را با هم ترکیب کنیم و با چشم بسته آنها را به دسته های دو تایی تفکیک کنیم دقیقاَ هر گوی سفید در کنار یک گوی سیاه است که چنین احتمالی برابر صفر و غیر ممکن است. روابطی دیگر کل آیات قرآن:۱۱۴ * تعداد سوره هایی که تعداد آیات آنها زوج است : ۶۰ سوره ""در این بین ۳۰ سوره وجود دارد که شماره ی ترتیب آنها زوج است و ۳۰ سوره وجود دارد که شماره ترتیب آنها فرد است."" * تعداد سوره هایی که تعداد آیات آنها فرد است : ۵۴ سوره ""در این بین ۲۷ سوره وجود دارد که شماره ی ترتیب آنها زوج است و ۲۷ سوره وجود دارد که شماره ترتیب آنها فرد است."" سوره های دارای شماره ترتیب زوج=سوره هایی که جمع آیات و شماره سوره آن زوج است=۵۷ سوره های دارای شماره ترتیب فرد=سوره هایی که جمع آیات و شماره سوره آن فرد است =۵۷ روابط بسیار شگفت انگیز در رابطه با 7 سوره پیاپی قرآن و حروف مقطعه آنها در قرآن هفت سوره پیاپی (سوره های 40 تا 46) وجود دارد که با حروف مقطعه ی حم ("ح" و "م") شروع میشوند. این سوره ها با هم روابط ریاضی عجیبی دارند که نامی جز معجزه بر آنها نمیتوان گذاشت. این روابط آنقدر دقیق و عجیب و شفاف هستند که هر انسانی را به شگفت وامیدارد و درمیان معجزات ریاضی که تا حالا آنها را دیده ام این قسمت به نظر من از همه جالب تر است. سوره تعداد ح تعداد م سوره غافر (سوره 40) 64 380 سوره فصلت (سوره 41) 48 276 سوره شوری (سوره 42) 53 300 سوره ز ف (سوره 43) 44 324 سوره دخان (سوره 44) 16 150 سوره جاثیه (سوره 45) 31 200 سوره احقاف (سوره 46) 36 225 رابطه 1: اگر تعداد ”ح“ و ”م“ این هفت سوره را جمع کنید عدد حاصل 2147 میشود که مساوی است با 19×113 و اگر ”ح“ های این هفت سوره را جدا و ”م“ های آنها را جدا جمع کنید و بعد رقم های بدست آمده را باهم جمع کنید درست همان عدد 113 بدست میاید. منظور از رقمها عدد نیست مثلاً رقمهای عدد 380، (3) و (8) و (0)، و رقمهای عدد64 ، (6) و (4) میباشد. 64 + 380 + 48 + 276 + 53 + 300 + 44 + 324 + 16 + 150 + 31 + 200 + 36 + 225 = 2147 = 19×113 حالا اگر رقمهای این اعداد را با هم جمع کنیم: 6+4+3+8+0+4+8+2+7+6+5+3+3+0+0+4+4+3+2+4+1+6+1+5+0+3+1+2+0+0+3+6+2+2+5 = 113 می بینیم حاصل جمع این رقمها درست 113 یعنی مساوی خارج قسمت 2147 به 19 است. رابطه 2 : اگر همین کار را با سه سوره اول (سوره 40 و 41 و 42) انجام دهیم باز می بینیم حاصل جمع ”ح“ و ”م“ های این سوره ها را اگر به 19 تقسیم کنیم مساوی حاصل جمع رقمهای ”ح“ و ”م“ این سه سوره میشود. 64 + 380 + 48 + 276 + 53 + 300 = 1121 = 19 x 59 6+4+3+8+0+4+8+2+7+6+5+3+3+0+0 = 59 رابطه 3 : اگر 4 سوره بعد یعنی سوره های 43 و 44 و 45 و 46 را مورد امتحان قرار دهیم باز همین رابطه بدست می آید. 44 + 324 + 16 + 150 + 31 + 200 + 36 + 225 = 1026 = 19 x 54 4+4+3+2+4+1+6+1+5+0+3+1+2+0+0+3+6+2+2+5 = 54 رابطه 4 : اگر ”ح“ و ”م“ سه سوره 41 و 42 و 43 را با هم جمع کنیم 1045 میشود که اگر آنرا تقسیم به 19 کنیم عدد 55 بدست میاید که با حاصل جمع رقمهای ”ح“ و ”م“ مساوی است. 48 + 276 + 53 + 300 + 44 + 324 = 1045 = 19 x 55 4+8+2+7+6+5+3+3+0+0+4+4+3+2+4 = 55 رابطه 5 : حال اگر ”ح“ و ”م“ چهار سوره 44 و 45 و 46 و 40 را با هم جمع کنیم عدد 1102 بدست میاید که خارج قمست آن به 19 عدد 58 بدست میاید که با حاصل جمع رقمهای ”ح“ و ”م“ مساوی است. 16 +150 + 31 + 200 + 36 + 225 + 64 + 380 = 1102 = 19 x 58 1+6+1+5+0+3+1+2+0+0+3+6+2+2+5+6+4+3+8+0 = 58 آیا فکر می کنید این روابط ریاضی تصادفی است؟ اندکی فکر کنید و منصفانه قضاوت کنید که آیا محاسبه این روابط کار مردم 14 قرن پیش عربستان است؟ چه رسد به یک شخص. آیا این روابط نشان دهنده یک وجود بسیار دانا و حسابگر که خدا باشد نیست و ی محمد (ص) و الهی بودن قرآن را نشان نمیدهد؟ البته توجه داشته باشید که در آن زمان چرتکه هم وجود نداشت چه رسد به کامپیوتر و ماشین حساب. معجزه ی ریاضی بسم الله الرحمن الرحیم آقای عبدالله اریک متوجه شدند که در چهار کلمه "بسم" و "الله" و "الرحمن" و ”الرحیم“19 رابطه ریاضی وجود دارد. که با محاسبه ارزشهای عددی حروف الفبای عربی (که در قدیم به آن ابجد میگفتند) به آن رسید. حروف ابجد 28 حرف عربی را نشان میدهد که بترتیب از یک تا هزار بترتیب زیر شماره گذاری شده. لازم به تذکر است که این ارزشهای عددی حروف الفبای عربی مانند ارزشهای عددی حروف لاتین (roman numerals) قرن هاست که مورد استفاده بوده است. ارزش های عددی حروف ابجد ن م ل ک ی ط ح ز و ه د ج ب ا 50 40 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 غ ظ ض ذ خ ث ت ش ر ق ص ف ع س 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 90 80 70 60 چهار کلمه و 19 حرف ( بسم الله الرحمن الرحیم ) چنان با یکدیگر، بنابر یک سیستم ریاضی متشکل گردیده است که با دانش و احساس بشری غیر قابل انجام میباشد. این سیستم قابل تعمق، بر اساس ارزشهای ابجدی این حروف بدست می آید که اطلاعات مورد نیاز برای شرح آن بطور خلاصه در زیر نشان داده شده است. شماره کلمات تعداد حروف ارزشهای ابجدی جمع ارزشها 1 ب / س / م 3 2/60/40 102 2 ا / ل / ل / ه 4 1/30/30/5 66 3 ا / ل / ر / ح / م /ن 6 1/30/200/8/40/50 329 4 ا / ل / ر / ح / ی/م 6 1/30/200/8/10/40 289 جمع: 19 جمع ارزشها 786 ۱۹رابطه ی ریاضی بسم الله الرحمن الرحیم 1- بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرف است. 2- اگر شماره ترتیب هر کلمه ("بسم"(1) و "الله"(2) و "الرحمن"(3) و "الرحیم"(4)) را بنویسیم، بعد از هر شماره تعداد حروف آن را بنویسیم عدد 13243646 بدست میاید که قابل قسمت به 19 است. (شماره ترتیب هر کلمه برای تشخیص بهتر قرمز نوشته شده): ۱۹ × ۱۹ × ۳۶۶۸۶ = ۱۳۲۴۳۶۴۶ 3- اگر ترتیب کلمات را با شماره آن از آ بنویسیم باز ضریب 19 دارد: ۴۶۳۶۲۴۱۳ = ۱۹ × ۲۴۴۰۱۲۷ 4- اگر بجای تعداد حروف هر کلمه جمع ارزش ابجدی آن را پس از شماره ترتیب آن بگذاریم باز قابل قسمت به 19 است: ۱۱۰۲۲۶۶۳۳۲۹۴۲۸۹ = ۱۹ × ۵۸۰۱۴۰۱۷۵۲۳۳۱ برای دسترسی به کل موضوع به ادامه مطلب بروید.

چهارشنبه ۱۳۸۸/۰۷/۰۸ | توسط : s...sنظر3 نظر


معجزات بسیار پیچیده ی حروف مقطعه و چند شگفتی دیگر ادامه مطلب معجزات بسیار پیچیده ی حروف مقطعه و چند شگفتی دیگر تعداد زیادی از مسلمانان رشاد خلیفه را متهم به عدد سازی کرده اند. حالا من توجه شما را به نکات زیر جلب می نمایم تا بدانید که این نظم ریاضی موجود در قرآن بسیار پیچیده تر از آن است که که تصور می کنید. حروف مقطعه و ارتباط شگفت انگیز آن با قرآن حروف مقطعه حروفی هستند که در اوایل 29 سوره قرآن آمده است و تعداد آن حروف 14 است وعبارتند از : ( ا – ل – م – ص – ر – ک – ح – ی – ع – ط – س – ه – ق – ن ) اما نکته ای که جالب است این است که دقیقا تعداد 114 آیه در کل قرآن یافت میشود که کل 14 حرف مقطعه در آنان موجود است!!.همچنین میدانیم که 114=19*6 است. لیست آن 114 آیه به شرح زیر است:
=================================
[2:19][2:61][2:140][2:187][2:213][2:217][2:220][2:228][2:237][2:260][2:275][2:282] [2:285][2:286][3:93][3:120][3:154][4:4][4:34][4:43][4:46][4:47][4:69][4:90][4:92][4:102] [4:129][5:2][5:3][5:5][5:6][5:13][5:33][5:53][5:75][5:89][5:95][5:96][5:110][6:71][6:119] [6:139][6:151][6:152][7:131][7:160][7:168][8:1][9:29][9:34][9:42][9:71][9:121][10:4] [10:24][10:27][10:93][11:81][11:88][12:9][12:36][12:51][12:80][12:101][13:4][13:31] [13:41][14:22][16:76][17:33][18:18][18:28][18:45][18:63][20:71][20:130][20:132][20:135] [22:11][22:19][22:54][23:27][24:31][24:41][24:56][24:58][24:61][26:49][27:59][28:10] [28:19][28:23][28:38][28:82][30:48][33:71][35:11][38:22][38:24][39:6] [40:64][40:78] [42:52][46:30][47:15][47:32][48:29][49:7][57:25][58:4][61:14][65:1][72:28][73:20]======================== شما خود میتوانید با رجوع به قرآن عربی آن را چک کنید. به طور مثال آیه 2:19 شامل کلیه حروف مقطعه است .
[2:19] أو کصیب من السماء فیه ظلمت ورعد وبرق یجعلون أصبعهم فی ءاذانهم من الصوعق حذر الموت والله محیط بالکفرین همانطور که میدانیم کل قرآن از 114 سوره تشکیل شده است که 112 بسم الله آن شماره گذاری نشده است و دو بسم الله آن شماره گذاری شده است (بسم الله سوره 1 و بسم الله درسوره نمل، آیه 27:30).پس در کل 114 سوره، 112 بسم الله وجود دارد که شماره برای آن تعیین نشده است. همانطور که میدانیم در کل قرآن 114 آیه وجود دارد که کل حروف مقطعه در آن موجود است. جالب است که بدانیم در این 114 آیه در تعداد 112 آیه آن کل حروف بسم الله هم موجود است. و این خود نظم ریاضی عجیبی را بیان میدارد. که این 114 آیه خود شکل منظمی از کل قرآن را رسم میکند.
آن دو آیه از 114 آیه که شامل کلیه حروف بسم الله نیست آیات 2:220 و 24:56 است.
ویژگی های حرف ن در ارتباط با سوره القلم

یکی از بهانه های مسلمانان علیه معجزه نوزده این بود که گفتند رشاد خلیفه عددسازی کرده است. گفتند که مثلا رشاد خلیفه تعداد حرف "ن" در سوره 68 را اشتباهی شمرده است و برای اینکه عدد بر 19 بخش پذیر شود دست در قرآن برده و حرف "ن" را به "نون" تبدیل کرده است ! حالا ما میخواهیم ثابت کنیم که حرف مقطعه "ن" در سوره 68 باید به صورت "نون" نوشته شود و در اصل در نسخه اصلی قرآن هم اینجوری نوشته شده بود. شاید بعضی از شما بگوید مگر خداوند در قرآن نفرموده " انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون: ما قرآن را نازل کردیم؛ و ما بطور قطع نگهدار آنیم" پس چطور می شود برخی از حروف و کلمات آن تغییر کند؟ باید با دید بازتری به این موضوع نگاه کرد. در حقیقت خداوند خواسته که به ما بفهماند که قرآن غیر قابل دستکاری و تغییر است و حتی اگر یک حرف از آن کم یا به آن اضافه گردد با سیستم ریاضی خارق العاده ی آن نمایان می شود. و اگر اینطور نبود نمی توانستیم صحّت این مسأله را به خوبی درک کنیم. نسخه اصلی قرآن که در دست ماست و به روایت حفص بن عاصم است نسخه اصلی قرآن است که از روی نسخه نوشته شده تهیه شده است. البته نسخه اصلی که توسط خود نوشته شد در سال 684 میلادی توسط خلیفه مروان بن حکم نابود شد. در نسخه خود حرف مقطعه در آیه 68:1 به صورت "نون" نوشته شده بود که جمع آورندگان قرآن فکر د که منظور همان حرف "ن" است و به همین دلیل آن را به "ن" تغییر دادند. اما در قرن 19 با معجزه 19 آن انحرافات پیدا شد و دوباره قرآن مثل نسخه اولیه شد. در اصل آیه 68:1 باید به صورت زیر نوشته میشد : [68:1] نون والقلم وما یسطرون اما کاتبین قرآن (که در آن زمان نمیدانستند که رسم الخط قرآن هم معجزه است) فکر د که حرف مقطعه نون هم مثل حروف مقطعه دیگر یک حرف است و فکر د در این مورد سهواً اشتباه کرده است به همین خاطر آن را از صورت "نون" به ح تکحرفی "ن" تبدیل د.حالا ما چندین رابطه و معجزه قرآن در این مورد را ارائه میدهیم که جدیدا پیدا شده است. خدای مهربان طراحی زیبایی را در استفاده نون به کار برده است که در زیر به چند مورد آن اشاره میکنیم که انسان را به شگفتی وامی دارد. 1- جالب است بدانیم که تعداد این حرف در کل سوره 68 به تعداد 133 است.همانطور که میدانیم 133 خود مضربی از 19 است: 133= 7 * 19
با کمال تعجب دقیقا به تعداد 133 آیه در کل قرآن وجود دارد که با عبارت "نون" ختم میابند. مثل آیات زیر:
[2:4] والذین یؤمنون بما أنزل إلیک وما أنزل من قبلک وبالءا ة هم یوقنون
[81:22] وما صاحبکم بمجنون
[68:3] وان لک لاجرا غیر ممنون لیست آن 133 آیه در زیر ذکر شده است:
========================
[2:4][2:6][2:38][2:62][2:77][2:78][2:88][2:100][2:112][2:118][2:159][2:262][2:274][2:277] [3:122][3:160][3:170][5:11][5:50][5:69][5:88][6:12][6:20][6:48][6:99][6:109][6:125][6:154] [7:27][7:35][7:49][7:52][7:75][7:156][7:185][7:188][7:203][8:55][9:51][10:33][10:62] [10:96][10:101][11:17][12:48][12:111][13:1][13:2][14:11][15:6][15:26][15:28][15:33] [16:19][16:64][16:79][16:128][19:39][21:6][21:30][23:1][23:44][23:58][26:27][26:88][27:3][27:25] [27:47][27:74][27:82][27:86][27:89][28:3][28:52][28:69][29:2][29:24][29:51] [30:4][30:37][30:60][31:4][32:12][32:24][34:37][34:41][36:7][36:10][36:76][37:36][37:49] [37:53][37:149][39:52][39:61][40:59][41:8][43:68][43:88][44:12][44:14][45:4][45:6][45:20][45:24] [46:13][51:13][51:39][51:52][52:24][52:29][52:30][52:33][52:36][52:39][56:23] [56:58][56:78][56:81][58:10][60:11][64:13][68:2][68:3][68:9][68:18][68:51][69:41][77:50] [81:22][84:20][84:25][95:6]
======================== خالص = قرآن من به چیزهایی که قرآن در مورد آنها سخنی نگفته ایمان ندارم همچنین خود را پیرو هیچ مذهبی جز نمی دانم و نمیخواهم آن را با بر چسب مذهب (سنی.شیعه.سلفی.مکتبی.زیدی.جعفری و ...) آلوده سازم. از جمله اینکه من به احادیث ایمان ندارم زیرا آنها را 160 سال پس از فوت جمع آوری د بنابراین هیچ مدرکی مبنی بر صدق آنها وجود ندارد و بیشتر تفرقه ها از همین احادیثی که به نسبت میدهند سرچشمه می گیرد. در مورد انتظار و ... هم نظرم همینگونه است زیرا در کل قرآن کلمه ای در مورد آنها وجود ندارد ولی با کمال تعجب اکنون عالمان شیعه آن را بزرگترین بخش معرفی می کنند !!! برای ب اطلاعات بیشتر به این سایت مراجعه کنید: http://eholyquran.com سوره ۶۸ آیات ۳۵ تا ۳۸ : پس آیا فرمانبرداران را چون بدکاران قرار خواهیم داد؟ شما را چه شده است؟ چگونه شما حکم می کنید؟ آیا کتاب دیگری دارید که در آن هر چه می خواهید می د؟ سوره ۴۵ آیه ۶ : اینها آیات خداست که ما بر تو به حق تلاوت می کنیم. پس بعد از خدا و آیات روشن او دیگر به چه حدیثی ایمان می آورند؟ معجزات علمی قرآن قرآن کت است که علاوه بر اینکه برنامه ی کامل زندگی یک مسلمان را در بر دارد در مورد بسیاری از پدیده های علمی که طی چند دهه ی اخیر کشف شده اند به صراحت سخن گفته است. و این برای آن است که انی که در مورد الهی بودن آن شک دارند شک هایشان برطرف شود و یا ایمانشان قوی تر گردد. بی شک ی که آنها را خوب بفهمد پی می برد که قرآن از طرف عقل کل جهان هستی آمده است.و اگر فرد یا افرادی می خواهند با قرآن مبارزه کنند بهتر است تلاش کنند تا یک اشتباه کوچک علمی در قرآن بیابند و اگر نتوانستند و هرگز نخواهند توانست بیش از این تلاش نکنند چون آینده ی وحشتناکی خواهند داشت. برخی از پدیده هایی که قرآن در موردشان سخن گفته است: پیدایش جهان(فصلت/11)- انبساط و گسترش عالم(ذاریات/47) – مسطح نبودن زمین(رحمن/17) – کوهها عامل استحکام پوسته ی زمین(نبأ/7) – نیروی جازبه سیارات و ستارگان(رعد/2) – نظریه ی ذوجیت(یس/36) – تأثیر روانی رنگ سبز(رحمن/76) و ... . نساء/56 : به زودی انی را که به آیات ما کفر ورزیده اند، در آتشی سوزان درآوریم که هر گاه پوستهایشان بسوزد و بریان گردد، پوستهای دیگری را برجایش نهیم تا عذاب را بچشند، آری خداوند توانا و حکیم است؛ این خاصیت بدن که اعصاب حسی مستقیماً در زیر پوست انسان قرار دارند به نحوی که اگر پوست انسان بسوزد، دیگر احساس درد هم تماماً از بین می رود چندین سال پیش کشف گردید پس چطور از یک انسان درس نخوانده انتظار میرود که نکته ی پزشکی بسیار مهمی بگوید که 1400 سال پس از او کشف می گردد؟ این آیه استمرار عذاب دوزخیان را بیان می کند و اگر خود آن را می گفت بایستی برای آنکه تأثیر سخن بیشتر شود به نفوذ آتش در گوشت ها و استخوان اشاره می کرد ولی اگر چنین می بود در قرآن اشکال علمی پیدا می شد و آن زمان از طرف خدا نبود. بگو اگر انس و جن گرد آیند تا نظیر این قرآن را بیاورند مانند آن را نخواهند آورد هر چند برخى از آنها پشتیبان برخى باشند. یا انفجار بزرگ و انبساط جهان : انفجار بزرگ یک نظریه علمی است که بر پایه ی آن جهان از انفجار یک توده ی فوق العاده متراکم و با حجم ناچیز آغاز شده است و این لحظه ، لحظه ی آغازین هستی است که کل هستی (شامل زمان و هر سه بعد) از آن هنگام، بر طبق این نظریه، شروع شده است. بر طبق این نظریه، جهان فعلی ما از ذره بسیار کوچک تر از کوچک ترین ذرات بنیادی بوجود آمد و به این ح تکینگی گویند. در واقع بر طبق این نظریه، از این تکینگی جهان منفجر شد و از این ذره همهٔ ذرات بنیادی به وجود آمدند و شروع د از مرکز آن دور شدن، که میلیاردها ک شان و از جمله همین ک شان راه شیری خودمان به وجود آمدند. این انفجار باعث انبساط جهان به صورت بادکنکی می شود. سوره 21 (انبیاء) آیه ی 30: *أَوَلَمْ یَرَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ کَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ أَفَلَا یُؤْمِنُونَ* آیا انى که کفر ورزیدند ندیدند که آسمانها و زمین بسته بودند و ما آنها را از هم شکافتیم و از آب هر چیز زنده‏اى را آفریدیم؟ آیا ایمان نمى‏آوند؟ هنگامی که ما گفته ی این آیه را با نظریه ی انبساط جهان مقایسه می کنیم پی می بریم که این دو کاملاً با یکدیگر تطبیق دارند. بیش از 13 میلیارد سال پیش همهٔ انرژی های دنیا، یعنی همه ی آن چیزی که هم اکنون وجود دارد به صورت اصلی ترین ماده تشکیل دهندهٔ انرژی در یک نقطه وجود داشت. این نقطه با انفجاری بزرگ گسست و انرژی خود را به هر سو پخش کرد. پس از انفجار بزرگ همهٔ انرژی های جهان که در یک نقطه جمع شده بود به هر سو پخش و گسترده شد که اکنون نیز ادامه دارد. به زبان ساده جهان از زمان بیگ بنگ تا اکنون در حال انبساط (باز شدن) است. سوره ی 51 (الذاریات): آیه ی 47: *وَالسَّمَاء بَنَیْنَاهَا بِأَیْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ* و ما آسمان ها را با قدرت خود بنا کردیم و همواره آن را وسعت می بخشیم. انبساط جهان یکی از بزرگترین مدارکی است که جهان از هیچ آفریده شده است. اگرچه این واقعیت تا قرن بیستم توسط علم کشف نشد، اما خداوند واقعیت این امر را برای ما در1400 سال پیش در قرآن فاش کرد. تداوم انبساط کیهان: انبساطی یا به عبارت دیگر از همدیگر دور شدن ک شان ها به هر حال رو به کند شدن است. زیرا جزایر جهانی متعدد در واقع به سمت یکدیگر جذب می شوند و در نتیجه حرکت انبساطی آن ها کند تر می شود. در نهایت همه ی حرکت ها متوقف می شوند. در آن زمان ک شان ها با شت زیاد حرکت به سوی یکدیگر را آغاز خواهند کرد تا در پایان به شکل یک گوی آتشین بزرگ یکپارچه شوند. در این صورت جهان در حال انبساط است ، فاصله بین اجسام در حال کاهش است. بنابراین فاصله بین زمین و ماه کاهش می یابد، ماه به زمین وصل می شود. زمین و سایر سیارات در خورشید سقوط می کنند. فشار گرانش افزایش می یابد. خورشید وستاره ی آلفا قنطورس (نزدیکترین ستاره به خورسید) یکدیگر را جذب می کنند. فاصله ها به سرعت کاهش می یابد. حجم جهان کاهش می یابد و شدت گرانش و فشار آن افزایش می یابد و در نهایت جهان در هم فرو میریزد. سوره ی 21 (الانبیا): آیه ی 104: *یَوْمَ نَطْوِی السَّمَاء کَطَیِّ السِّجِلِّ لِلْکُتُبِ کَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِیدُهُ وَعْدًا عَلَیْنَا إِنَّا کُنَّا فَاعِلِینَ* در آن روز که آسمان را چون طوماری در هم می پیچیم هماگونه که آفرینش را آغاز کردیم آنرا باز می گردانیم. این وعده ای است که بر ماست و قطعا آنرا انجام می دهیم . نسبت عمر دنیا به عمر زمین : سوره ی 50 (ق): آیه ی 38: *وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ* ما آسمان ها و زمین و آنچه در میان آنهاست در شش روز آفریدیم و هیچ گونه رنج و سختی ای به ما نرسید. سوره ی 41 (فصلت): آیه ی 9: *قُلْ أَئِنَّکُمْ لَتَکْفُرُونَ بِالَّذِی خَلَقَ الْأَرْضَ فِی یَوْمَیْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِکَ رَبُّ الْعَالَمِینَ* بگو: آیا شما به آن که زمین را در دو روز آفرید کافر هستید و برای او همانندهایی قرار می دهید؟ او پروردگار جهانیان است! امروزه دانشمندان با توجه به شواهد موجود عمر زمین را 4.5 میلیارد سال پیش بینی می کنند. این در حالی است که عمر دنیا 13.5 میلیارد سال برآورد شده است (با تقسیم فاصله ی ک شان بر سرعت ذاتی آن قادر به تخمین طول عمر جهان خواهیم بود . با این روش می توانیم تخمین بزنیم که در چه زمانی فاصله ی ما تا دیگر ک شان ها صفر بوده است یعنی لحظه ی big bang). در قرآن آمده که زمین در دو روز و دنیا در شش روز خلق شد. (عمر دنیا 3 برابر عمر زمین است). اگر این موضوع را با شواهد عینی امروز مقایسه کنیم هیچ کمبودی دیده نمی شود! عمر دنیا (13.5 میلیارد سال) را بر عمر زمین (4.5 میلیارد سال) تقسیم کنید. جواب 3 بدست می آید. سیاه چاله ها و ستاره های نوترونی: سوره ی 86 (طارق): آیات 1 تا 3: *وَالسَّمَاء وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاکَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ* سوگند به آسمان و کوبنده ی شب! و تو نمی دانی کوبنده ی شب چیست. همان ستاره ی ثاقب است! در عربی "ثقب" به معنای چاله و "ثاقب" به معنای چیزی است که چاله را ایجاد می کند. نسبیت عام پیش بینی می کند که سیاه چاله ها از ستاره های نوترونی بوجود می آیند. ستاره های نوترونی اکثرا قابل رویت نیستند و تنها با امواج رادیویی (پالس ها) رصد می شوند. امواج دریافتی از این ستاره ها طوری به نظر می رسد که ی به جایی می کوبد! (ستاره ی کوبنده). باور ندارید؟ گوش کنید! قرآن در آسمان ستاره ای کوبنده را معرفی می کند که ثاقب است. (سیاه چاله ایجاد می کند). کلام واضح قرآن در این مورد جایی برای شک نمی گذارد. قرارگاه خورشید : سوره ی 36 (یس) آیه ی 38 : *وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ* و خورشید پیوسته در استقرارگاهش در حرکت است؛ این تقدیر خداوند قادر و داناست. کلمه ی مستقر به معنی جای ثابت و مشخصی است که شیء در آن قرار دارد و می تواند حرکت کند. مستقر آن مرکز منظومه ی شمسی است که جای ثابت و مشخص آن است و منظومه خورشیدی ما که در یکی از بازوهای ک شان راه شیری قرار دارد به گرد هسته مرکزی راه شیری می چرخد. (بنا بر علم نجوم زمین مرکز جهان بود و خورشید و سیارات به دور آن می چرخیدند. این تئوری تا سال 1543به قوت خود باقی بود ولی قرآن خورشید را در استقرارگاه خود (که مرکز منظومه ی شمسی باشد) در حرکت بیان کرده است). مرز میان دو دریا

مدتی است که کارشناسان و اقیانوس شناسان کشف کرده اند که وقتی دو دریا به هم می رسند با یک دیگر ترکیب نمی شوند آب دو دریای همسایه به دلیل وجود نیروی کشش سطحی ترکیب نمی شوند. آب دریاهای مختلف غلظت های متفاوتی با هم دارند.و کشش سطحی ایجاد می کنند گویی که دیواره نازکی بین آن دو ب ا شده است. در اقیانوس اطلس جریان آب شیرینی وجود دارد که آن را "گلف استیریم" می نامند، این جریان عظیم از سواحل ی مرکزی حرکت می کند ، از اروپا گذر می کند و به سواحل اروپای شمالی می رسد.عرض این جریان حدود 150 کیلومتر و عمقش حدود 800 متر و سرعتش 160 کیلومتر می باشد و حرارت آن با آبهای اطرافش عمدتا 10 تا 15 درجه تفاوت دارد و در آنجا هزاران کیلومتر آب وجود دارد که با آبهای اطراف خود مخلوط نمی شوند. این دریا در سوره ی الرحمان آمده است .

آن را میتوانید در وبلاگ ببینید .

منابع :سایت ها و وبلاگ های دیگر با تشکر از شما

تبلیغ

درخواست حذف این مطلب
تدریس فصل 3 اجتمایی ششم به زودی منتشر خواهد شد .

ریاضیات قرآن

درخواست حذف این مطلب
بسم الله الرحمن الرحیم در اینجا سعی شده است که معجزات ریاضی و علمی که تا به حال کشف شده است آورده شود (البته هنوز مطالب کامل نشده است). همچنین سعی کرده ام که توضیحات کاملی در مورد هر اعجاز بنویسم و مطالب زاید را حذف کنم و زیاد به حاشیه نپردازم. ابتدا توضیح مختصری در رابطه با معجزات ریاضی بخوانید. مقدمه معجزات ریاضی پدیده بى نظیرى که در قرآن وجود دارد، در هیچ کتاب نوشته دست بشر یافت نمیشود. هر یک از عناصر قرآن داراى ترکیبى است ریاضى: سوره ها، آیات، لغات، تعداد حروف، تعداد کلمات هم خانواده، تعداد و انواع اسم هاى الهى، همگى داراى ترکیبى خاص هستند. براى اولین بار در تاریخ، ما کتابى داریم با اثبات نویسندگى الهى- ترکیب ریاضى ماوراء انسانى. عدد نوزده م ج مشترک سراسر سیتم ریاضى قرآن است. این پدیده خصوصا شگفت انگیز است وقتیکه در نظر داشته باشیم (۱) که قرآن در زمان جه و نادانى آشکار شد، و (۲) سوره ها و آیات وحى شده از نظر زمان و مکان وحى با هم فاصله بسیارى داشتند. ابتدا باید بدانیم که چرا عدد مورد توجه خداوند 19 است: 19 ویژگی مهمی دارد که هیچ عدد دیگری آن ویژگی ها را ندارد: همانطور که میبینید 19 از ترکیب اولین عدد و آ ین عدد ساخته شده است؛ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ : همانا ابتدا از سوی خدا آمده ایم و در انتها به سوی او باز می گردیم. همچنین در آیه ی 3 سوره ی 57 (3 ×19) آمده است : هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ. همانطور که نمایان است در اینجا نیز خداوند خود را اول و آ هر چیز معرفی میکند که همه ی امور به اراده ی اوست. نکته ی جالب تر این است که اگر شماره ی این آیه را در 19 ضرب کنیم شماره ی سوره ی آن به دست می آید. همچنین در آیه ی 30 و 31 سوره ی مدثر(74) می توانیم دلایل وجود معجزه ی 19 را بی م: 30 و 31 سوره مدثر: بر آن (دوزخ) نوزده (نگهبان) است (30) و ما موکلان آتش را جز فرشتگان نگردانیدیم و شماره آنها را جز آزمایشى براى انى که کافر شده‏اند قرار ندادیم تا آنان که اهل کتابند یقین به هم رسانند و ایمان انى که ایمان آورده‏اند افزون گردد و آنان که کتاب به ایشان داده شده و (نیز) مؤمنان به شک نیفتند و تا انى که در دلهایشان بیمارى است و کافران بگویند خدا از این وصف‏ چه چیزى را اراده کرده است این گونه خدا هر که را بخواهد بیراه مى‏گذارد و هر که را بخواهد هدایت مى کند و (شماره) یان پروردگارت را جز او نمى‏داند و این (آیات) جز تذکارى براى بشر نیست (31) توضیح مختصری از چگونگی کشف معجزات ریاضی توسط رشاد خلیفه از زبان خودش : در سال ۱۹۶۸ به این نتیجه رسیدم که ترجمه هاى کنونى قرآن به انگلیسى، پیغام حقیقى آ ین کتاب خدا را در بر ندارند. براى مثال دو نفر از معروف ترین مترجمان قرآن، یوسف على و مارمادوک پیکتال، هنگام ترجمه ۳۹:۴۵ که معیار عظیم مشخص کننده قرآن است، نتوانستند بر سنتهاى دینى فاسدشان غلبه کنند. هنگامیکه دیدم حقیقت کلام خدا اینطور تغییر داده شده، تصمیم گرفتم تا قرآن را ترجمه کنم، حداقل براى منفعت فرزندان خودم. از آنجاییکه حرفه من شیمى بود، و با وجود تاریخچه گسترده دینى پدر من صوفى مشهورى بود در مصر. من به خدا قسم خوردم که از آیه اى به آیه دیگر نروم مگر اینکه کاملا آنرا درک کنم.
من همه ترجمه ها و تفاسیرى را که میتوانستم پیدا کنم یدارى ، آنها را روى میزى بزرگ قرار دادم، و ترجمه خود را آغاز . اولین سوره،حمد، در چند روز کامل شد. اولین آیه از سوره ۲، "ا. ل. م." است. ترجمه این آیه چهار سال بطول انجامید، و مصادف شد با آشکار شدن "راز" الهى، معجزه عظیم ریاضى قرآن.
کتابهاى تفاسیر قرآنى به اتفاق آرا به این نتیجه رسیده بودند که " هیچ معانى و اهمیت پارافهاى قرآنى ا. ل. م.، یا هر پاراف دیگرى را نمیداند." من تصمیم گرفتم تا قرآنى را در کامپیوتر بنویسم، و همه متن آنرا بررسى کنم، و ببینم آیا در میان این پارافهاى قرآنى رابطه اى از نظر ریاضى وجود دارد یا نه. به این ترتیب اولین جرقه برای کشف معجزات ریاضی زده شد و بعد از او شاگردانش و افراد دیگر راه او را ادامه دادند. همچنین رشاد خلیفه با استفاده از آیات قرآن در کت به نام حدیث و قرآن نشان داد که تنها کت که باید به عنوان هدایت کننده از آن پیروی کنیم قرآن است و بقیه ی کتاب ها ما را به بیراهه می کشانند. حقایق ساده معجزه 19 1- اولین آیه قرآن « بسم الله الرحمن الرحیم » دارای 19 حرف عربی است. 2- قرآن مجید از 114 سوره تشکیل شده است و این عدد به 19 قسمت است. (6× 19). 3- اولین سوره ای که نازل شده است سوره علق (شماره96) نوزدهمین سوره از آ قرآن است.
4- سوره علق 19 آیه دارد. 5- سوره علق 285 حرف (15× 19) دارد. 6- اولین بارکه جبرئیل امین با قرآن فرود آمد 5 آیه اولی سوره علق را آورد که شامل 19 کلمه است. 7- این 19 کلمه ، 76 حرف (4× 19) دارد. ۸- هر کلمه از جمله آغازیه قرآن (بسم الله الرحمن الرحیم) در تمام قرآن به نحوی تکرار شده که به عدد 19 قابل تقسیم است ،بدین ترتیب که کلمه ‎‎‎‎‏“ اسم “ 19 بارکلمه “ الله" 2698بار(42×19)، کلمه “ الرحمن “ 57 بار (3×19) وکلمه “ الرحیم “ 114بار (6×19)دیده می شود. ۹- ما بین"بسم الله الرحمن الرحیم" جا افتاده (سوره ۹) و تکرار مجدد آن در (سوره ۲۷)، تعداد ۱۹ سوره وجود دارد. ۱۰- حرف "ق" قرآن است و مجموع تعداد دفعات تکرار آن در دو سوره اى که با حرف مقطعه "ق" آعاز شده اند (سوره های 50 و 42)، برابر تعداد سوره هاى قرآن است.(۱۱۴=۵۷+۵۷) ۱۱- سوره هاى ۷، ۱۹و ۳۸ با حرف مقطعه "ص" شروع شده اند و مجموع تعداد دفعات تکرار این حرف در این سه سوره برابر ۱۵۲=19× ۸ مى باشد. ۱۲- سوره ۳۶ با حروف مقطعه "یس" شروع شده است و مجموع دفعات تکرار هاى این دو حرف در این سوره برابر ۲۸۵=۱۹×۱۵ است. ۱۳- سوره ۱۹ با پنج حرف مقطعه شروع مى شود یعنى "ک، ه، ى، ع، ص" و کل تعداد دفعات تکرار این پنج حرف در این سوره هم برابر ۷۹۸=۱۹×۴۲ است. ۱۴- سوره ۲ با حروف مقطعه " ا، ل، م" شروع مى شود این سوره داراى ۹۸۹۹=۱۹×۵۲۱ دفعه تکرار این حروف است. ۱۵- همچنین سوره ۳ با حروف مقطعه "ا، ل، م" آغاز شده است و داراى ۵۶۶۲=۱۹×۲۹۸ دفعه تکرار این حروف است. ۱۶- سوره هاى ۲۹، ۳۰، ۳۱ و ۳۲ نیز با حروف مقطعه "ا، ل، م" شروع شده اند و مجموع تعداد تکرار هاى این حروف در هر یک از این سوره ها عبارت است از ۱۶۷۲=۱۹×۸۸ و ۱۲۵۴=۱۹×۶۶ و۸۱۷=۱۹×۴۳ و۵۷۰=۱۹×۳۰. ۱۷- سوره هاى ۱۰ و ۱۱ با حروف مقطعه "ا، ل، ر" آغاز شده اند و تعداد این حروف در هر یک از این سوره ها دقیقاَ با هم برابر است و برابر ۲۴۸۹=۱۹×۱۳۱ مى باشد. ۱۸- همچنین سوره هاى ۱۲، ۱۴ و ۱۵ با حروف مقطعه "ا، ل، ر" آغاز شده اند و تعداد تکرارهاى این حروف در این سوره ها به ترتیب عبارت است از ۲۳۷۵=۱۹×۱۲۵ و ۱۱۹۷=۱۹×۶۳ و ۹۱۲=۱۹×۴۸. ۱۹- سوره ۱۳ با چهار حرف مقطعه "ا، ل، م، ر" شروع شده است و داراى ۱۴۸۲=۱۹×۷۸ دفعه تکرار از این حروف است. ۲۰- سوره ۷ با حروف مقطعه "ا، ل، م، ص" آغاز شده است وتعداد تکرارهاى این حروف در این سوره ۵۳۲۰=۱۹×۲۸۰ است. ۲۱-عدد ۱۹ م ج مشترک قرآن است و ارزش ابجدى کلمه "واحد" نیز برابر ۱۹ است، پس این معجزه موضوع و هدف اصلى قرآن را که همان "یکتایى خدا" است، تاکید مى کند. اگر شماره هر سوره را با تعداد آیات آن جمع کنیم ج ی به شکل زیر خواهیم داشت که روابط شگفت انگیزی بر آن حاکم است: نوع جمع تعداد آیه شماره سوره زوج 8 = 7 + 1 زوج 288 = 286 + 2 فرد 203 = 200 + 3 زوج 180 = 176 + 4 فرد 125 = 120 + 5 ... ... ... ... ... ... ... ... زوج 118 = 5 + 113 زوج 120 = 6 + 11۴ جمع زوج ها جمع فردها جمع آیه ها جمع سوره ها 6236 6555 6236 6555 قابل توجه است که تعداد زوج ها 57 عدد و فردها نیز به همان تعداد یعنی 57 عدد میباشد که این خود به تنهائی یک معجزه است. اما معجزه دیگر اینست که اگر حاصل جمع های زوج را با هم جمع کنیم 6236 بدست می آید که مساوی است با تعداد کل آیه های قرآن. و معجزه دیگر اینکه اگر حاصل جمع های فرد را با هم جمع کنیم 6555 بدست میاید که مساوی است با جمع کل شماره سوره های قرآن. و معجزه دیگر اینکه اگر رقم های 6555 را با رقم های 6236 جمع کنیم، عدد 38 بدست میآید که خود ضریب 19 دارد: (6+2+3+6) + (6+5+5+5) = ۳۸ = ۲×۱۹ لطفا توجه کنید که اگر تعداد آیه های قرآن را کم یا زیاد کنیم یا فقط جای سوره ها را با هم عوض کنیم دیگر چنین روابطی وجود نخواهد داشت. برای درک بهتر این روابط می توان این گونه فرض کرد که 114 گوی سفید و 114 گوی سیاه داریم و اگر بگوییم که این روابط اتفاقی بوده اند باید بپذیریم که اگر این گوی ها را با هم ترکیب کنیم و با چشم بسته آنها را به دسته های دو تایی تفکیک کنیم دقیقاَ هر گوی سفید در کنار یک گوی سیاه است که چنین احتمالی برابر صفر و غیر ممکن است. روابطی دیگر کل آیات قرآن:۱۱۴ * تعداد سوره هایی که تعداد آیات آنها زوج است : ۶۰ سوره ""در این بین ۳۰ سوره وجود دارد که شماره ی ترتیب آنها زوج است و ۳۰ سوره وجود دارد که شماره ترتیب آنها فرد است."" * تعداد سوره هایی که تعداد آیات آنها فرد است : ۵۴ سوره ""در این بین ۲۷ سوره وجود دارد که شماره ی ترتیب آنها زوج است و ۲۷ سوره وجود دارد که شماره ترتیب آنها فرد است."" سوره های دارای شماره ترتیب زوج=سوره هایی که جمع آیات و شماره سوره آن زوج است=۵۷ سوره های دارای شماره ترتیب فرد=سوره هایی که جمع آیات و شماره سوره آن فرد است =۵۷ روابط بسیار شگفت انگیز در رابطه با 7 سوره پیاپی قرآن و حروف مقطعه آنها در قرآن هفت سوره پیاپی (سوره های 40 تا 46) وجود دارد که با حروف مقطعه ی حم ("ح" و "م") شروع میشوند. این سوره ها با هم روابط ریاضی عجیبی دارند که نامی جز معجزه بر آنها نمیتوان گذاشت. این روابط آنقدر دقیق و عجیب و شفاف هستند که هر انسانی را به شگفت وامیدارد و درمیان معجزات ریاضی که تا حالا آنها را دیده ام این قسمت به نظر من از همه جالب تر است. سوره تعداد ح تعداد م سوره غافر (سوره 40) 64 380 سوره فصلت (سوره 41) 48 276 سوره شوری (سوره 42) 53 300 سوره ز ف (سوره 43) 44 324 سوره دخان (سوره 44) 16 150 سوره جاثیه (سوره 45) 31 200 سوره احقاف (سوره 46) 36 225 رابطه 1: اگر تعداد ”ح“ و ”م“ این هفت سوره را جمع کنید عدد حاصل 2147 میشود که مساوی است با 19×113 و اگر ”ح“ های این هفت سوره را جدا و ”م“ های آنها را جدا جمع کنید و بعد رقم های بدست آمده را باهم جمع کنید درست همان عدد 113 بدست میاید. منظور از رقمها عدد نیست مثلاً رقمهای عدد 380، (3) و (8) و (0)، و رقمهای عدد64 ، (6) و (4) میباشد. 64 + 380 + 48 + 276 + 53 + 300 + 44 + 324 + 16 + 150 + 31 + 200 + 36 + 225 = 2147 = 19×113 حالا اگر رقمهای این اعداد را با هم جمع کنیم: 6+4+3+8+0+4+8+2+7+6+5+3+3+0+0+4+4+3+2+4+1+6+1+5+0+3+1+2+0+0+3+6+2+2+5 = 113 می بینیم حاصل جمع این رقمها درست 113 یعنی مساوی خارج قسمت 2147 به 19 است. رابطه 2 : اگر همین کار را با سه سوره اول (سوره 40 و 41 و 42) انجام دهیم باز می بینیم حاصل جمع ”ح“ و ”م“ های این سوره ها را اگر به 19 تقسیم کنیم مساوی حاصل جمع رقمهای ”ح“ و ”م“ این سه سوره میشود. 64 + 380 + 48 + 276 + 53 + 300 = 1121 = 19 x 59 6+4+3+8+0+4+8+2+7+6+5+3+3+0+0 = 59 رابطه 3 : اگر 4 سوره بعد یعنی سوره های 43 و 44 و 45 و 46 را مورد امتحان قرار دهیم باز همین رابطه بدست می آید. 44 + 324 + 16 + 150 + 31 + 200 + 36 + 225 = 1026 = 19 x 54 4+4+3+2+4+1+6+1+5+0+3+1+2+0+0+3+6+2+2+5 = 54 رابطه 4 : اگر ”ح“ و ”م“ سه سوره 41 و 42 و 43 را با هم جمع کنیم 1045 میشود که اگر آنرا تقسیم به 19 کنیم عدد 55 بدست میاید که با حاصل جمع رقمهای ”ح“ و ”م“ مساوی است. 48 + 276 + 53 + 300 + 44 + 324 = 1045 = 19 x 55 4+8+2+7+6+5+3+3+0+0+4+4+3+2+4 = 55 رابطه 5 : حال اگر ”ح“ و ”م“ چهار سوره 44 و 45 و 46 و 40 را با هم جمع کنیم عدد 1102 بدست میاید که خارج قمست آن به 19 عدد 58 بدست میاید که با حاصل جمع رقمهای ”ح“ و ”م“ مساوی است. 16 +150 + 31 + 200 + 36 + 225 + 64 + 380 = 1102 = 19 x 58 1+6+1+5+0+3+1+2+0+0+3+6+2+2+5+6+4+3+8+0 = 58 آیا فکر می کنید این روابط ریاضی تصادفی است؟ اندکی فکر کنید و منصفانه قضاوت کنید که آیا محاسبه این روابط کار مردم 14 قرن پیش عربستان است؟ چه رسد به یک شخص. آیا این روابط نشان دهنده یک وجود بسیار دانا و حسابگر که خدا باشد نیست و ی محمد (ص) و الهی بودن قرآن را نشان نمیدهد؟ البته توجه داشته باشید که در آن زمان چرتکه هم وجود نداشت چه رسد به کامپیوتر و ماشین حساب. معجزه ی ریاضی بسم الله الرحمن الرحیم آقای عبدالله اریک متوجه شدند که در چهار کلمه "بسم" و "الله" و "الرحمن" و ”الرحیم“19 رابطه ریاضی وجود دارد. که با محاسبه ارزشهای عددی حروف الفبای عربی (که در قدیم به آن ابجد میگفتند) به آن رسید. حروف ابجد 28 حرف عربی را نشان میدهد که بترتیب از یک تا هزار بترتیب زیر شماره گذاری شده. لازم به تذکر است که این ارزشهای عددی حروف الفبای عربی مانند ارزشهای عددی حروف لاتین (roman numerals) قرن هاست که مورد استفاده بوده است. ارزش های عددی حروف ابجد ن م ل ک ی ط ح ز و ه د ج ب ا 50 40 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 غ ظ ض ذ خ ث ت ش ر ق ص ف ع س 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 90 80 70 60 چهار کلمه و 19 حرف ( بسم الله الرحمن الرحیم ) چنان با یکدیگر، بنابر یک سیستم ریاضی متشکل گردیده است که با دانش و احساس بشری غیر قابل انجام میباشد. این سیستم قابل تعمق، بر اساس ارزشهای ابجدی این حروف بدست می آید که اطلاعات مورد نیاز برای شرح آن بطور خلاصه در زیر نشان داده شده است. شماره کلمات تعداد حروف ارزشهای ابجدی جمع ارزشها 1 ب / س / م 3 2/60/40 102 2 ا / ل / ل / ه 4 1/30/30/5 66 3 ا / ل / ر / ح / م /ن 6 1/30/200/8/40/50 329 4 ا / ل / ر / ح / ی/م 6 1/30/200/8/10/40 289 جمع: 19 جمع ارزشها 786 ۱۹رابطه ی ریاضی بسم الله الرحمن الرحیم 1- بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرف است. 2- اگر شماره ترتیب هر کلمه ("بسم"(1) و "الله"(2) و "الرحمن"(3) و "الرحیم"(4)) را بنویسیم، بعد از هر شماره تعداد حروف آن را بنویسیم عدد 13243646 بدست میاید که قابل قسمت به 19 است. (شماره ترتیب هر کلمه برای تشخیص بهتر قرمز نوشته شده): ۱۹ × ۱۹ × ۳۶۶۸۶ = ۱۳۲۴۳۶۴۶ 3- اگر ترتیب کلمات را با شماره آن از آ بنویسیم باز ضریب 19 دارد: ۴۶۳۶۲۴۱۳ = ۱۹ × ۲۴۴۰۱۲۷ 4- اگر بجای تعداد حروف هر کلمه جمع ارزش ابجدی آن را پس از شماره ترتیب آن بگذاریم باز قابل قسمت به 19 است: ۱۱۰۲۲۶۶۳۳۲۹۴۲۸۹ = ۱۹ × ۵۸۰۱۴۰۱۷۵۲۳۳۱ برای دسترسی به کل موضوع به ادامه مطلب بروید.

چهارشنبه ۱۳۸۸/۰۷/۰۸ | توسط : s...sنظر3 نظر


معجزات بسیار پیچیده ی حروف مقطعه و چند شگفتی دیگر ادامه مطلب معجزات بسیار پیچیده ی حروف مقطعه و چند شگفتی دیگر تعداد زیادی از مسلمانان رشاد خلیفه را متهم به عدد سازی کرده اند. حالا من توجه شما را به نکات زیر جلب می نمایم تا بدانید که این نظم ریاضی موجود در قرآن بسیار پیچیده تر از آن است که که تصور می کنید. حروف مقطعه و ارتباط شگفت انگیز آن با قرآن حروف مقطعه حروفی هستند که در اوایل 29 سوره قرآن آمده است و تعداد آن حروف 14 است وعبارتند از : ( ا – ل – م – ص – ر – ک – ح – ی – ع – ط – س – ه – ق – ن ) اما نکته ای که جالب است این است که دقیقا تعداد 114 آیه در کل قرآن یافت میشود که کل 14 حرف مقطعه در آنان موجود است!!.همچنین میدانیم که 114=19*6 است. لیست آن 114 آیه به شرح زیر است:
=================================
[2:19][2:61][2:140][2:187][2:213][2:217][2:220][2:228][2:237][2:260][2:275][2:282] [2:285][2:286][3:93][3:120][3:154][4:4][4:34][4:43][4:46][4:47][4:69][4:90][4:92][4:102] [4:129][5:2][5:3][5:5][5:6][5:13][5:33][5:53][5:75][5:89][5:95][5:96][5:110][6:71][6:119] [6:139][6:151][6:152][7:131][7:160][7:168][8:1][9:29][9:34][9:42][9:71][9:121][10:4] [10:24][10:27][10:93][11:81][11:88][12:9][12:36][12:51][12:80][12:101][13:4][13:31] [13:41][14:22][16:76][17:33][18:18][18:28][18:45][18:63][20:71][20:130][20:132][20:135] [22:11][22:19][22:54][23:27][24:31][24:41][24:56][24:58][24:61][26:49][27:59][28:10] [28:19][28:23][28:38][28:82][30:48][33:71][35:11][38:22][38:24][39:6] [40:64][40:78] [42:52][46:30][47:15][47:32][48:29][49:7][57:25][58:4][61:14][65:1][72:28][73:20]======================== شما خود میتوانید با رجوع به قرآن عربی آن را چک کنید. به طور مثال آیه 2:19 شامل کلیه حروف مقطعه است .
[2:19] أو کصیب من السماء فیه ظلمت ورعد وبرق یجعلون أصبعهم فی ءاذانهم من الصوعق حذر الموت والله محیط بالکفرین همانطور که میدانیم کل قرآن از 114 سوره تشکیل شده است که 112 بسم الله آن شماره گذاری نشده است و دو بسم الله آن شماره گذاری شده است (بسم الله سوره 1 و بسم الله درسوره نمل، آیه 27:30).پس در کل 114 سوره، 112 بسم الله وجود دارد که شماره برای آن تعیین نشده است. همانطور که میدانیم در کل قرآن 114 آیه وجود دارد که کل حروف مقطعه در آن موجود است. جالب است که بدانیم در این 114 آیه در تعداد 112 آیه آن کل حروف بسم الله هم موجود است. و این خود نظم ریاضی عجیبی را بیان میدارد. که این 114 آیه خود شکل منظمی از کل قرآن را رسم میکند.
آن دو آیه از 114 آیه که شامل کلیه حروف بسم الله نیست آیات 2:220 و 24:56 است.
ویژگی های حرف ن در ارتباط با سوره القلم

یکی از بهانه های مسلمانان علیه معجزه نوزده این بود که گفتند رشاد خلیفه عددسازی کرده است. گفتند که مثلا رشاد خلیفه تعداد حرف "ن" در سوره 68 را اشتباهی شمرده است و برای اینکه عدد بر 19 بخش پذیر شود دست در قرآن برده و حرف "ن" را به "نون" تبدیل کرده است ! حالا ما میخواهیم ثابت کنیم که حرف مقطعه "ن" در سوره 68 باید به صورت "نون" نوشته شود و در اصل در نسخه اصلی قرآن هم اینجوری نوشته شده بود. شاید بعضی از شما بگوید مگر خداوند در قرآن نفرموده " انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون: ما قرآن را نازل کردیم؛ و ما بطور قطع نگهدار آنیم" پس چطور می شود برخی از حروف و کلمات آن تغییر کند؟ باید با دید بازتری به این موضوع نگاه کرد. در حقیقت خداوند خواسته که به ما بفهماند که قرآن غیر قابل دستکاری و تغییر است و حتی اگر یک حرف از آن کم یا به آن اضافه گردد با سیستم ریاضی خارق العاده ی آن نمایان می شود. و اگر اینطور نبود نمی توانستیم صحّت این مسأله را به خوبی درک کنیم. نسخه اصلی قرآن که در دست ماست و به روایت حفص بن عاصم است نسخه اصلی قرآن است که از روی نسخه نوشته شده تهیه شده است. البته نسخه اصلی که توسط خود نوشته شد در سال 684 میلادی توسط خلیفه مروان بن حکم نابود شد. در نسخه خود حرف مقطعه در آیه 68:1 به صورت "نون" نوشته شده بود که جمع آورندگان قرآن فکر د که منظور همان حرف "ن" است و به همین دلیل آن را به "ن" تغییر دادند. اما در قرن 19 با معجزه 19 آن انحرافات پیدا شد و دوباره قرآن مثل نسخه اولیه شد. در اصل آیه 68:1 باید به صورت زیر نوشته میشد : [68:1] نون والقلم وما یسطرون اما کاتبین قرآن (که در آن زمان نمیدانستند که رسم الخط قرآن هم معجزه است) فکر د که حرف مقطعه نون هم مثل حروف مقطعه دیگر یک حرف است و فکر د در این مورد سهواً اشتباه کرده است به همین خاطر آن را از صورت "نون" به ح تکحرفی "ن" تبدیل د.حالا ما چندین رابطه و معجزه قرآن در این مورد را ارائه میدهیم که جدیدا پیدا شده است. خدای مهربان طراحی زیبایی را در استفاده نون به کار برده است که در زیر به چند مورد آن اشاره میکنیم که انسان را به شگفتی وامی دارد. 1- جالب است بدانیم که تعداد این حرف در کل سوره 68 به تعداد 133 است.همانطور که میدانیم 133 خود مضربی از 19 است: 133= 7 * 19
با کمال تعجب دقیقا به تعداد 133 آیه در کل قرآن وجود دارد که با عبارت "نون" ختم میابند. مثل آیات زیر:
[2:4] والذین یؤمنون بما أنزل إلیک وما أنزل من قبلک وبالءا ة هم یوقنون
[81:22] وما صاحبکم بمجنون
[68:3] وان لک لاجرا غیر ممنون لیست آن 133 آیه در زیر ذکر شده است:
========================
[2:4][2:6][2:38][2:62][2:77][2:78][2:88][2:100][2:112][2:118][2:159][2:262][2:274][2:277] [3:122][3:160][3:170][5:11][5:50][5:69][5:88][6:12][6:20][6:48][6:99][6:109][6:125][6:154] [7:27][7:35][7:49][7:52][7:75][7:156][7:185][7:188][7:203][8:55][9:51][10:33][10:62] [10:96][10:101][11:17][12:48][12:111][13:1][13:2][14:11][15:6][15:26][15:28][15:33] [16:19][16:64][16:79][16:128][19:39][21:6][21:30][23:1][23:44][23:58][26:27][26:88][27:3][27:25] [27:47][27:74][27:82][27:86][27:89][28:3][28:52][28:69][29:2][29:24][29:51] [30:4][30:37][30:60][31:4][32:12][32:24][34:37][34:41][36:7][36:10][36:76][37:36][37:49] [37:53][37:149][39:52][39:61][40:59][41:8][43:68][43:88][44:12][44:14][45:4][45:6][45:20][45:24] [46:13][51:13][51:39][51:52][52:24][52:29][52:30][52:33][52:36][52:39][56:23] [56:58][56:78][56:81][58:10][60:11][64:13][68:2][68:3][68:9][68:18][68:51][69:41][77:50] [81:22][84:20][84:25][95:6]
======================== خالص = قرآن من به چیزهایی که قرآن در مورد آنها سخنی نگفته ایمان ندارم همچنین خود را پیرو هیچ مذهبی جز نمی دانم و نمیخواهم آن را با بر چسب مذهب (سنی.شیعه.سلفی.مکتبی.زیدی.جعفری و ...) آلوده سازم. از جمله اینکه من به احادیث ایمان ندارم زیرا آنها را 160 سال پس از فوت جمع آوری د بنابراین هیچ مدرکی مبنی بر صدق آنها وجود ندارد و بیشتر تفرقه ها از همین احادیثی که به نسبت میدهند سرچشمه می گیرد. در مورد انتظار و ... هم نظرم همینگونه است زیرا در کل قرآن کلمه ای در مورد آنها وجود ندارد ولی با کمال تعجب اکنون عالمان شیعه آن را بزرگترین بخش معرفی می کنند !!! برای ب اطلاعات بیشتر به این سایت مراجعه کنید: http://eholyquran.com سوره ۶۸ آیات ۳۵ تا ۳۸ : پس آیا فرمانبرداران را چون بدکاران قرار خواهیم داد؟ شما را چه شده است؟ چگونه شما حکم می کنید؟ آیا کتاب دیگری دارید که در آن هر چه می خواهید می د؟ سوره ۴۵ آیه ۶ : اینها آیات خداست که ما بر تو به حق تلاوت می کنیم. پس بعد از خدا و آیات روشن او دیگر به چه حدیثی ایمان می آورند؟ معجزات علمی قرآن قرآن کت است که علاوه بر اینکه برنامه ی کامل زندگی یک مسلمان را در بر دارد در مورد بسیاری از پدیده های علمی که طی چند دهه ی اخیر کشف شده اند به صراحت سخن گفته است. و این برای آن است که انی که در مورد الهی بودن آن شک دارند شک هایشان برطرف شود و یا ایمانشان قوی تر گردد. بی شک ی که آنها را خوب بفهمد پی می برد که قرآن از طرف عقل کل جهان هستی آمده است.و اگر فرد یا افرادی می خواهند با قرآن مبارزه کنند بهتر است تلاش کنند تا یک اشتباه کوچک علمی در قرآن بیابند و اگر نتوانستند و هرگز نخواهند توانست بیش از این تلاش نکنند چون آینده ی وحشتناکی خواهند داشت. برخی از پدیده هایی که قرآن در موردشان سخن گفته است: پیدایش جهان(فصلت/11)- انبساط و گسترش عالم(ذاریات/47) – مسطح نبودن زمین(رحمن/17) – کوهها عامل استحکام پوسته ی زمین(نبأ/7) – نیروی جازبه سیارات و ستارگان(رعد/2) – نظریه ی ذوجیت(یس/36) – تأثیر روانی رنگ سبز(رحمن/76) و ... . نساء/56 : به زودی انی را که به آیات ما کفر ورزیده اند، در آتشی سوزان درآوریم که هر گاه پوستهایشان بسوزد و بریان گردد، پوستهای دیگری را برجایش نهیم تا عذاب را بچشند، آری خداوند توانا و حکیم است؛ این خاصیت بدن که اعصاب حسی مستقیماً در زیر پوست انسان قرار دارند به نحوی که اگر پوست انسان بسوزد، دیگر احساس درد هم تماماً از بین می رود چندین سال پیش کشف گردید پس چطور از یک انسان درس نخوانده انتظار میرود که نکته ی پزشکی بسیار مهمی بگوید که 1400 سال پس از او کشف می گردد؟ این آیه استمرار عذاب دوزخیان را بیان می کند و اگر خود آن را می گفت بایستی برای آنکه تأثیر سخن بیشتر شود به نفوذ آتش در گوشت ها و استخوان اشاره می کرد ولی اگر چنین می بود در قرآن اشکال علمی پیدا می شد و آن زمان از طرف خدا نبود. بگو اگر انس و جن گرد آیند تا نظیر این قرآن را بیاورند مانند آن را نخواهند آورد هر چند برخى از آنها پشتیبان برخى باشند. یا انفجار بزرگ و انبساط جهان : انفجار بزرگ یک نظریه علمی است که بر پایه ی آن جهان از انفجار یک توده ی فوق العاده متراکم و با حجم ناچیز آغاز شده است و این لحظه ، لحظه ی آغازین هستی است که کل هستی (شامل زمان و هر سه بعد) از آن هنگام، بر طبق این نظریه، شروع شده است. بر طبق این نظریه، جهان فعلی ما از ذره بسیار کوچک تر از کوچک ترین ذرات بنیادی بوجود آمد و به این ح تکینگی گویند. در واقع بر طبق این نظریه، از این تکینگی جهان منفجر شد و از این ذره همهٔ ذرات بنیادی به وجود آمدند و شروع د از مرکز آن دور شدن، که میلیاردها ک شان و از جمله همین ک شان راه شیری خودمان به وجود آمدند. این انفجار باعث انبساط جهان به صورت بادکنکی می شود. سوره 21 (انبیاء) آیه ی 30: *أَوَلَمْ یَرَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ کَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ أَفَلَا یُؤْمِنُونَ* آیا انى که کفر ورزیدند ندیدند که آسمانها و زمین بسته بودند و ما آنها را از هم شکافتیم و از آب هر چیز زنده‏اى را آفریدیم؟ آیا ایمان نمى‏آوند؟ هنگامی که ما گفته ی این آیه را با نظریه ی انبساط جهان مقایسه می کنیم پی می بریم که این دو کاملاً با یکدیگر تطبیق دارند. بیش از 13 میلیارد سال پیش همهٔ انرژی های دنیا، یعنی همه ی آن چیزی که هم اکنون وجود دارد به صورت اصلی ترین ماده تشکیل دهندهٔ انرژی در یک نقطه وجود داشت. این نقطه با انفجاری بزرگ گسست و انرژی خود را به هر سو پخش کرد. پس از انفجار بزرگ همهٔ انرژی های جهان که در یک نقطه جمع شده بود به هر سو پخش و گسترده شد که اکنون نیز ادامه دارد. به زبان ساده جهان از زمان بیگ بنگ تا اکنون در حال انبساط (باز شدن) است. سوره ی 51 (الذاریات): آیه ی 47: *وَالسَّمَاء بَنَیْنَاهَا بِأَیْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ* و ما آسمان ها را با قدرت خود بنا کردیم و همواره آن را وسعت می بخشیم. انبساط جهان یکی از بزرگترین مدارکی است که جهان از هیچ آفریده شده است. اگرچه این واقعیت تا قرن بیستم توسط علم کشف نشد، اما خداوند واقعیت این امر را برای ما در1400 سال پیش در قرآن فاش کرد. تداوم انبساط کیهان: انبساطی یا به عبارت دیگر از همدیگر دور شدن ک شان ها به هر حال رو به کند شدن است. زیرا جزایر جهانی متعدد در واقع به سمت یکدیگر جذب می شوند و در نتیجه حرکت انبساطی آن ها کند تر می شود. در نهایت همه ی حرکت ها متوقف می شوند. در آن زمان ک شان ها با شت زیاد حرکت به سوی یکدیگر را آغاز خواهند کرد تا در پایان به شکل یک گوی آتشین بزرگ یکپارچه شوند. در این صورت جهان در حال انبساط است ، فاصله بین اجسام در حال کاهش است. بنابراین فاصله بین زمین و ماه کاهش می یابد، ماه به زمین وصل می شود. زمین و سایر سیارات در خورشید سقوط می کنند. فشار گرانش افزایش می یابد. خورشید وستاره ی آلفا قنطورس (نزدیکترین ستاره به خورسید) یکدیگر را جذب می کنند. فاصله ها به سرعت کاهش می یابد. حجم جهان کاهش می یابد و شدت گرانش و فشار آن افزایش می یابد و در نهایت جهان در هم فرو میریزد. سوره ی 21 (الانبیا): آیه ی 104: *یَوْمَ نَطْوِی السَّمَاء کَطَیِّ السِّجِلِّ لِلْکُتُبِ کَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِیدُهُ وَعْدًا عَلَیْنَا إِنَّا کُنَّا فَاعِلِینَ* در آن روز که آسمان را چون طوماری در هم می پیچیم هماگونه که آفرینش را آغاز کردیم آنرا باز می گردانیم. این وعده ای است که بر ماست و قطعا آنرا انجام می دهیم . نسبت عمر دنیا به عمر زمین : سوره ی 50 (ق): آیه ی 38: *وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ* ما آسمان ها و زمین و آنچه در میان آنهاست در شش روز آفریدیم و هیچ گونه رنج و سختی ای به ما نرسید. سوره ی 41 (فصلت): آیه ی 9: *قُلْ أَئِنَّکُمْ لَتَکْفُرُونَ بِالَّذِی خَلَقَ الْأَرْضَ فِی یَوْمَیْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِکَ رَبُّ الْعَالَمِینَ* بگو: آیا شما به آن که زمین را در دو روز آفرید کافر هستید و برای او همانندهایی قرار می دهید؟ او پروردگار جهانیان است! امروزه دانشمندان با توجه به شواهد موجود عمر زمین را 4.5 میلیارد سال پیش بینی می کنند. این در حالی است که عمر دنیا 13.5 میلیارد سال برآورد شده است (با تقسیم فاصله ی ک شان بر سرعت ذاتی آن قادر به تخمین طول عمر جهان خواهیم بود . با این روش می توانیم تخمین بزنیم که در چه زمانی فاصله ی ما تا دیگر ک شان ها صفر بوده است یعنی لحظه ی big bang). در قرآن آمده که زمین در دو روز و دنیا در شش روز خلق شد. (عمر دنیا 3 برابر عمر زمین است). اگر این موضوع را با شواهد عینی امروز مقایسه کنیم هیچ کمبودی دیده نمی شود! عمر دنیا (13.5 میلیارد سال) را بر عمر زمین (4.5 میلیارد سال) تقسیم کنید. جواب 3 بدست می آید. سیاه چاله ها و ستاره های نوترونی: سوره ی 86 (طارق): آیات 1 تا 3: *وَالسَّمَاء وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاکَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ* سوگند به آسمان و کوبنده ی شب! و تو نمی دانی کوبنده ی شب چیست. همان ستاره ی ثاقب است! در عربی "ثقب" به معنای چاله و "ثاقب" به معنای چیزی است که چاله را ایجاد می کند. نسبیت عام پیش بینی می کند که سیاه چاله ها از ستاره های نوترونی بوجود می آیند. ستاره های نوترونی اکثرا قابل رویت نیستند و تنها با امواج رادیویی (پالس ها) رصد می شوند. امواج دریافتی از این ستاره ها طوری به نظر می رسد که ی به جایی می کوبد! (ستاره ی کوبنده). باور ندارید؟ گوش کنید! قرآن در آسمان ستاره ای کوبنده را معرفی می کند که ثاقب است. (سیاه چاله ایجاد می کند). کلام واضح قرآن در این مورد جایی برای شک نمی گذارد. قرارگاه خورشید : سوره ی 36 (یس) آیه ی 38 : *وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ* و خورشید پیوسته در استقرارگاهش در حرکت است؛ این تقدیر خداوند قادر و داناست. کلمه ی مستقر به معنی جای ثابت و مشخصی است که شیء در آن قرار دارد و می تواند حرکت کند. مستقر آن مرکز منظومه ی شمسی است که جای ثابت و مشخص آن است و منظومه خورشیدی ما که در یکی از بازوهای ک شان راه شیری قرار دارد به گرد هسته مرکزی راه شیری می چرخد. (بنا بر علم نجوم زمین مرکز جهان بود و خورشید و سیارات به دور آن می چرخیدند. این تئوری تا سال 1543به قوت خود باقی بود ولی قرآن خورشید را در استقرارگاه خود (که مرکز منظومه ی شمسی باشد) در حرکت بیان کرده است). مرز میان دو دریا

مدتی است که کارشناسان و اقیانوس شناسان کشف کرده اند که وقتی دو دریا به هم می رسند با یک دیگر ترکیب نمی شوند آب دو دریای همسایه به دلیل وجود نیروی کشش سطحی ترکیب نمی شوند. آب دریاهای مختلف غلظت های متفاوتی با هم دارند.و کشش سطحی ایجاد می کنند گویی که دیواره نازکی بین آن دو ب ا شده است. در اقیانوس اطلس جریان آب شیرینی وجود دارد که آن را "گلف استیریم" می نامند، این جریان عظیم از سواحل ی مرکزی حرکت می کند ، از اروپا گذر می کند و به سواحل اروپای شمالی می رسد.عرض این جریان حدود 150 کیلومتر و عمقش حدود 800 متر و سرعتش 160 کیلومتر می باشد و حرارت آن با آبهای اطرافش عمدتا 10 تا 15 درجه تفاوت دارد و در آنجا هزاران کیلومتر آب وجود دارد که با آبهای اطراف خود مخلوط نمی شوند. این دریا در سوره ی الرحمان آمده است . فیلام آن را میتوانید در وبلاگ ببینید .

منابع :سایت ها و وبلاگ های دیگر با تشکر از شما

کمی به خود بیاییم

درخواست حذف این مطلب
پدرم، مرگ حق است و آغاز زندگی جدیدی است، و این دنیا ماندنی نیست و دنیای فریبکاری است که زیان می رساند. و همگی ما آدمیان که در روی زمین هستیم از بین خواهیم رفت. پس چه بهتر که کوله بار عمل صالح را برای سفر آماده کنیم. از آرزوها و امیال حیوانی دست برداریم و فرمان را لبیک گوییم که همان «هَلْ مِنْ ناصرٍ ینصرنی» حسین(ع) است. و در مورد عقیده با بچه های خود کار کنید و یا بگذارید با آنها کار شود که ذهن بچه هایتان خدای ناکرده در دوران کودکی ـ که دوران شیرینی است ـ از پوچی های دنیا پر نشود تا بتوانند روی پای خودشان بایستند. ان شاءالله.فرازی از وصیت نامهشهید نعمت الله مرادی

اطلاعیه

درخواست حذف این مطلب
راهنمای ساخت پاو وینت پودمان سبزی کاری به زودی منتشر خواهد شد .

جواب مسابقه

درخواست حذف این مطلب
1-یک مخترع دوره ی ی بود .
2-کالری
3- 54درجه

اطلایه

درخواست حذف این مطلب
مطالبی در باره ی پودمان سبزی کاری ششم منتشر تا۲۰فروردین ماه منتشر خاهدشد .

تبریک

درخواست حذف این مطلب
عید نوروز را به شما تبریک می گویم و ولادت با سعادت شیر خدا فاتح خیبر حضرت علی «ع» را به شما پیشاپیش تبریک می گویم .

ساخت ایمیل میل فا

درخواست حذف این مطلب
برای ساخت ایمیل به گوگل یا یک مرور گر رفته و بنویسید میل فا و جست و جو کنید . در اولین منوی روی زبانه ی ساخت ایمیل کلیک کنید . فرم را پر کرده و کد تصویری را وارد کنید . گزینه ی (با قوانین میل فا موافقم )کلیک کنید تا تیک دار شود . سپس روی ثبت نام کیلیک کنید . کمی صبر کنید تا ثبت نام شوید . ایمیل شما ساخته شد .

ساخت وبلاگ ثامن بلاگ

درخواست حذف این مطلب
برای ساخت وبلاگ به یک مرورگر رفته و بنویسید ثامن بلاگ و جست و جو کنید . در اولین زبانه ،روی گزینه ی ساخت وبلاگ فارسی کلیک کنید . فرم را پر کرده و روی ایجاد وبلاگ کلیک کنید . اکنون وبلاگ شما ساخته شد .

ساخت ایمیل میهن میل

درخواست حذف این مطلب
فضایی که این سایت به شما می دهد، در حال حاضر 1 گیگابایت فضای رایگان است، که 600 مگابایت برای نامه ها و 400 مگابایت آن برای فضای وب آن است. یعنی شما علاوه بر ارسال و دریافت نامه می توانید از این فضا به عنوان محلی برای نگهداری پرونده هایتان هم بهره ببرید. همچنین امکانات دیگری هم دارد که می توانید در این صفحه مشاهده کنید. خوب، کار را با رفتن به آدرس mihanmail.com شروع می کنیم. این صفحه اول سرویس میهن میل است. همانطور که در تصویر زیر می بینید، کاربران معمولاً در این صفحه با دو قسمت آن کار دارند. قسمت اول که در بالا سمت چپ قرار دارد محل ورود کاربران ثبت نام کرده است، و قسمت دوم که شما برای شروع مراحل ثبت نام باید روی آن کلیک کنید. صفحه اول سایت mihanmailصفحه اول سایت mihanmail پس از کلیک بروی “ایجاد یک حساب” شما به یک صفحه هدایت می شوید که باید اطلاعات درخواستی را برای تحویل یک ایمیل وارد کنید. دقت کنید که تمامی گزینه ها را باید به زبان انگلیسی وارد کنید مثلا اگر نام شما علی است، باید ali وارد شود. در شکل زیر هر قسمت شماره گذاری شده است و هر شماره به تفضیل توضیح داده شده است: جزئیات صفحه ثبت نام میهن میلبخش های مختلف صفحه ثبت نام 1. انتخاب آدرس: در این بخش شما باید آدرس پست الکترونیک خود را برگزینید. یعنی باید یک نام برای ایمیل خودتان انتخاب کنید. پس آن را که حداقل باید 5 حرف داشته باشد به انگلیسی بنویسید. آدرس نامه شما می تواند دو پسوند داشته باشد، یکی mihanmailir@ است و دیگری mailfa@. هر کدام را که دوست داشتید می توانید به عنوان پسوند آدرس، از منوی کشویی مقابل آن انتخاب کنید. دقت کنید که باید آدرس انتخ شما آزاد باشد. یعنی توسط فرد دیگری ثبت نشده باشد، که اگر این گونه بود در زیر همین گزینه به شما نشان می دهد. 2. نام: در بخش اطلاعات کاربری شما باید اطلاعات خود را وارد کنید. این گزینه را باید با نام خود به صورت انگلیسی پر کنید. 3. نام خانوادگی: کاملاً واضح است که نام خانوادگی شما باید به صورت انگلیسی وارد شود. 4. تلفن همراه: شماره تلفن همراه خود را در این قسمت وارد کنید، تا از امکان ارسال نامه به صورت پیامک هم بعداً بتوانید بهره ببرید. 5. پست الکترونیک دوم: اگر از قبل آدرس نامه الکترونیک دیگری را دارید وارد کنید. این به این دلیل است که اگر مثلاً رمز خود را فراموش کردید بازی آن امکان پذیر باشد. 6. رمز عبور: در این بخش باید رمز عبور خود را برای ورود به قسمت مدیریت رایانامه وارد کنید. سعی کنید این رمز تا حد امکان پیچیده باشد تا برای افراد غریبه قابل حدس نباشد. 7. تکرار: تکرار رمز عبور خود را برای تایید وارد کنید. 8. امنیت: این قسمت به شما قدرت ایمنی رمز عبور را نشان می دهد. هر چه این نوار رنگی طویل تر باشد قدرت آن بیشتر است. 9. کد کوپن: اگر کد ارتقای کاربری خود را دارید در این بخش وارد کنید، در غیر این صورت آن را خالی رها کنید. 10. سوال امنیتی: این سوال برای آن است که اگر رمزتان را فراموش کردید، با توجه به جو که در زیر آن تعیین می کنید بتوانید با پاسخ دادن به این سوال رمز را بازی کنید. 11. پاسخ سوال امنیتی: پاسخ را با توجه به سوال انتخ در این قسمت بنویسید. توجه کنید که لازم نیست این جواب دقیقاً درست باشد. فقط باید آن را برای همیشه به یاد داشته باشید، پس آن را در مکانی امن یادداشت کنید. 12. ت شما: آیا این بخش به توضیح نیاز دارد؟ 13. کد امنیتی: کدی را که در تصویر می بینید، به طور صحیح در جعبه زیر آن بنویسید. اگر کد ناخواناست، یک بار روی تصویر کلیک کنید، تا کد تغییر کند. 14. قوانین: بهتر است قوانین سایت را بخوانید و روی “شرایط را می پذیرم” کلیک کنید. 15. نام نویسی: پس از پر تمامی گزینه ها بهتر است با یک نگاه گذرا آنها را بازبینی کنید و اگر همه را تصدیق کردید، بروی این دکمه کلیک کنید، تا رایانامه شما ساخته شود. پس از تمامی این مراحل اگر خطایی از جانب شما یا سیستم رخ ندهد، صفحه زیر برایتان باز می شود. دقت کنید اگر برخی گزینه ها مشکل داشته باشند برای شما به صورت قرمز رنگ نمایان می شود که شما باید آنها را اصلاح کنید. صفحه موفقیت ایجاد ایمیل

اعلامیه

درخواست حذف این مطلب
ترز ساخت جیمیل بزودی منتشر خواهد شد .

ایمیل و وبلاگ

درخواست حذف این مطلب
متن ساخت به زودی منتشر خواهد شد .....

ساخت ایمیل میل فا

درخواست حذف این مطلب

برای ساخت ایمیل به گوگل یا یک مرور گر رفته و بنویسید میل فا و جست و جو کنید . در اولین منوی روی زبانه ی ساخت ایمیل کلیک کنید . فرم را پر کرده و کد تصویری را وارد کنید . گزینه ی (با قوانین میل فا موافقم )کلیک کنید تا تیک دار شود . سپس روی ثبت نام کیلیک کنید . کمی صبر کنید تا ثبت نام شوید . ایمیل شما ساخته شد .